Makro Besinler

Makro besin ürün grubu içerisinde : özel sıvı fosfor , yüksel alınabilirlikte sıvı azot kombinasyonu ,azotlu gübre çözeltisi , Özel fosfor + çinko , kuvvetli meyve büyütücü , meyve sapı kalınlaşmasında yüksek etkili toz gübre ,kontsantre potasyum , Potasyum ve kükürt karışımı , suda çözünür alımı yüksek gübre ürünleri yer almaktadır.

Organik Gübre